20 تخلف حادثه ساز شامل جریمه و نفره منفی هستند

جریمه و نمره منفی به مالک خودرو تعلق می‌گیرد یا راننده؟

تحریریه اتومبیل فارسی - چهارشنبه، 09 بهمن 1398

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور درباره چگونگی تخصیص جرائم رانندگی و نمره منفی حاصل از آن به مالک یا راننده خودرو بیان کرد: «بر اساس قانون، 20 تخلف حادثه ساز شامل جریمه و نفره منفی هستند. پلیس با مشاهده تخلف رانندگی و در صورت حضور راننده متخلف اعمال قانون را به صورت تسلیمی انجام می‌دهد. در این حالت نمره منفی برای راننده و جریمه برای پلاک خودرو به ثبت می‌رسد. همچنین اگر تخلفات رانندگی از طریق دوربین هوشمند کنترل شود، هم جریمه و هم نمره منفی به پلاک خودرو و مالک خودرو تعلق می‌گیرد، یعنی نمره منفی در گواهینامه مالک خودرو به ثبت می‌رسد.»

 

 وی در ادامه درباره موضوع نمره منفی گفت: «در بحث نمره منفی در صورت جریمه به صورت تسلیمی و حضور راننده، نمره منفی در سوابق راننده درج خواهد شد، زیرا مشخصات راننده متخلف در قبض پلیس ثبت می‌شود. همچنین در مواقعی که کنترل تخلف از طریق سیستم هوشمند ثبت تخلف انجام می‌پذیرد چون سیستم، صرفا وسیله نقلیه را شناسایی و خوانش می‌کند، فلذا تخلفاتی که توسط سیستم احصاء می‌شود در صورت داشتن نمره منفی بلافاصله به صورت هوشمند در سوابق گواهینامه مالک وسیله نقلیه قرار می‌گیرد.»
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور درباره تکلیف اختصاص جرائم برای افرادی که چندین وسیله نقلیه داشته و با خودروهای افراد دیگری رانندگی می کنند، بیان داشت: «برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که مالکیت تعداد قابل توجهی از وسایل نقلیه را بر عهده دارند. از آنجا که مسئولیت پلاک خودرو بر عهده مالک است، پس این افراد باید در واگذاری وسیله نقلیه به صورت امانی به افراد دیگر، دقت لازم را داشته باشند. این افراد تا حد امکان سعی کنن تا از فروش خودرو به صورت وکالتی خودداری کنند.»

 

منبع: فارس

پربازدیدترین

ردکارپت