نمایش مطالب با برچسب: دانشگاه صنعتی شریف

 سايپا و دانشگاه صنعتی شريف تفاهم‌نامه همكاری امضا كردند

طراحی و ساخت خودرو برقی مشترک سایپا و دانشگاه شریف

تحریریه اتومبیل فارسی - چهارشنبه، 08 مرداد 1399

پربازدیدترین

ردکارپت