بنابر اعلام معاونت بازاریابی و فروش

تحويل محصولات سایپا در تعطيلات تابستانی خودروسازان

تحریریه اتومبیل فارسی - دوشنبه، 21 مرداد 1398

معاونت بازاريابی و فروش سايپا در تعطيلات تابستانی خودروسازان نیز فعال است و تحويل محصولات این گروه خودروسازی به مشتريان در تعطيلات تابستانی صنعت خودرو نیز ادامه خواهد داشت.
 با اعلام معاونت بازاريابی و فروش گروه خودروسازی سايپا مبنی بر فعاليت كامل اين معاونت در ايام تعطيلات تابستاني صنعت خودرو، عرضه محصولات سايپا به بازار و همچنين ساير خدمات مرتبط با اين حوزه، در دهه پايانی مردادماه همزمان با تعطيلات تابستاني خودروسازان ادامه خواهد يافت.

بر اين اساس، معاونت بازاريابی و فروش سايپا از 22 مرداد تا 2 شهریور ماه، به‌طور كامل فعال خواهد بود و خدمات خود را در اختيار مشتريان قرار خواهد داد.

پربازدیدترین

ردکارپت