Alexa Certify

افزایش بیش از 80 درصدی قیمت باتری

قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار - 23 مرداد 99

نویسنده: تحریریه اتومبیل فارسی چهارشنبه، 22 مرداد 1399
اتومبیل فارسی - باتری خودرو اتومبیل فارسی - باتری خودرو

افزایش قیمت ارز کاملا بر قیمت باتری تاثیرگذار بوده و موجب افزایش بیش از 80 درصدی قیمت انواع باتری خودرو در بازار شده است. بنابراین قیمت انواع باتری خودرو در در بازار روند افزایشی داشته و این روند کماکان ادامه دارد.

 

قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار به شرح زیر است:

 

 صبا باتری

باتری صبا باتری ۷۴ آمپر / قیمت: ۸۷۰.۰۰۰ تومان

صبا باتری (واریان)

باتری اتمی واریان سیلد ۵۰ آمپر / قیمت: ۳65.۰۰۰ تومان

باتری اتمی واریان سیلد ۵۵ آمپر / قیمت: 419.۰۰۰ تومان

 باتری اتمی واریان سیلد ۶۰ آمپر / قیمت: 454.000 تومان

باتری اتمی واریان سیلد  ۶۶ آمپر / قیمت: 496.000 تومان

باتری اتمی واریان سیلد 7۰ آمپر / قیمت: 498.۰۰۰ تومان

باتری اتمی واریان سیلد 74 آمپر /  قیمت: ۵۲4.۰۰۰ تومان

باتری واریان سیلد ۹۰ آمپر / قیمت:  63۰.۰۰۰ تومان

 صبا باتری (آرمو)

باتری نیو آرمو ۱۰۰ آمپر / قیمت: ۶۶۴.۰۰۰ تومان
باتری نیو آرمو ۱۲۰ آمپر / قیمت: 796.000 تومان
باتری نیو آرمو ۱۷۰ آمپر / قیمت:  ۱.۱۲۸.۰۰۰ تومان
باتری نیو آرمو ۲۰۰ آمپر / قیمت: ۱.۳۲۷.۰۰۰ تومان

 

باتری توربو (Turbo)
باتری اتمی توربو سیلد ۶۰ آمپر / قیمت:  ۵۶۰.۰۰۰ تومان
باتری اتمی توربو سیلد ۶۶ آمپر / قیمت: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
باتری اتمی توربو سیلد ۷۴ آمپر / قیمت: ۷۳۰.۰۰۰ تومان
باتری اتمی توربو سیلد ۵۰ آمپر / قیمت: ۵۲۰.۰۰۰ تومان
باتری اتمی توربو سیلد ۵۵ آمپر / قیمت: ۵۳۵.۰۰۰ تومان
باتری اتمی توربو سیلد ۷۰ آمپر / قیمت:  ۶۹۰.۰۰۰ تومان

باتری اتمی توربو سیلد ۶۶ آمپر / قیمت: ۹۶۰.۰۰۰ تومان

 

باتری پوما (Puma)

باتری اتمی پوما ۵۵ آمپر / قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

باتری اتمی پوما ۶۰ آمپر / قیمت: ۸۷۰,۰۰۰ تومان
باتری اتمی پوما ۷۴ آمپر / قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شبکه‌های اجتماعی

تلگرام اتومبیل فارسیتلگرام اتومبیل فارسیاینستاگرام اتومبیل فارسیآپارات اتومبیل فارسی

جدیدترین خودروهای بازار ایران