جریمه‌های نقدی را می توانیم یک اهرم بازدارنده برای کاهش تخلفات

کدام تخلف رانندگی بیش‌ترین جریمه را دارد؟

تحریریه اتومبیل فارسی - جمعه، 15 شهریور 1398

جریمه‌های نقدی را می توانیم یک اهرم بازدارنده برای کاهش تخلفات رانندگی و حوادث ناشی از آنان دانست، هرچند در درجه اول فرهنگ سازی می تواند تاثیر بیشتری در رعایت قوانین داشته باشد و پس از آن سیاست های تنبیهی را می توانیم به عنوان یک اهرم بازدارنده در تخلفات رانندگی و حوادث ناشی از آنان بدانیم که بسته به تخلف صورت گرفته، جریمه های نقدی متفاوتی در نظر گرفته شده است، اما آیا می دانید که بیشترین جریمه نقدی در کشور برای کدام تخلف تعیین شده است؟
سرپرست پلیس راهور ناجا استان اصفهان در صحبت های اخیر خود به جریمه های نقدی تخلفات اشاره کرد و در این خصوص اعلام کرد که رانندگی در حالت غیرعادی مانند مصرف مشروبات الکلی و قرص های روان گردان و انجام حرکات نمایشی در جاده، بیشترین جریمه نقدی را برای رانندگان متخلف در پی خواهد داشت. میزان جریمه تعیین شده برای این تخلف 400 هزار تومان خواهد بود که بیشترین میزان جریمه در بین تخلفات رانندگی به شمار می آید.

 

منبع: خودروبانک

پربازدیدترین

ردکارپت