تخفیف‌ها تا سه بار خسارت پابرجا می‌ماند

بیمه شخص ثالث به صرفه‌تر می‌شود

اتومبیل فارسی - چهارشنبه، 21 فروردين 1398

بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تخفیف‌های عدم بروز خسارت مانند قانون قبلی همچنان پابرجا است اما این قانون تخفیف‌های عدم دریافت خسارت متعلق به بیمه‌گزار (بیمه شونده یا خریدار بیمه نامه) است که وی می‌تواند تخفیف بیمه شخص ثالث را به خودروی خود، همسر، فرزندان یا والدینش منتقل کند.
از طرف دیگر، میزان تخفیف‌های عدم خسارت به ازای هر سال ۵% تعیین شده و حداکثر تا ۷۰% برای سال چهاردهم افزایش خواهد یافت و بعد از سال چهاردهم، میزان تخفیف عدم خسارت معادل ۷۰ درصد ثابت خواهد ماند.
در قانون بیمه شخص ثالث کذشته در صورت بروز خسارت و استفاده خطاکار از بیمه نامه برای پرداخت خسارت، تمامی تخفیف‌های وی از بین می‌رفت. اما در راستای دفاع از حقوق بیمه‌گزاران و به نفع خریداران بیمه‌نامه، در قانون جدید کاهش میزان تخفیفات در صورت بروز هر خسارت و تخفیف‌های بیمه شخص ثالث خودرو بدین صورت است که در خسارت‌های مالی در بار اول 20 درصد، در بار دوم 30درصد و در بار سوم 40 درصد تخفیف‌های کاهش پیدا می‌کندو از بار چهارم 100 درصد تخفیف‌ها برداشته خواهد شد، همچنین در خسارت‌های جانی بار اول 30 درصد، بار دوم 70 درصد و بار سوم 100 تخفیف‌ها برداشته خواهد شد.

بر اساس قانون جدید تخفیف عدم خسارت برای یک سال 5درصد بوده و به همین در صورت نداشتن خسارت در سال‌های متوالی تا 14 سال، سالی 5 درصد به تخفیف‌ها اضافه خواهد شد، به طور مثال در دو ساله بدون خسارت 10 درصد تخفیف، در ده ساله بدون خسارت جانی و مالی بیمه گزار مشمول 50 درصد تخفیف بیمه شخص ثالت خواهد شد. این در حالی است که از سال چهاردهم به بعد میزان تخفیف 70 درصد ثابت خواهد ماند.

AutomobileFarsi All 325x180

nanova 1398

پربازدیدترین