اجرای قیمت‌های جدید از سال 1399

عوارض ورود به محدوده‌ طرح‌های ترافیکی افزایش یافت

اتومبیل فارسی - دوشنبه، 14 بهمن 1398

در جلسه عصر روز یکشنبه 13 بهمن ماه سال جاری در شورای شهر تهران، جزئیات طرح ترافیک سال 99 به تصویب رسید. در این جلسه پیشنهادات اعضای شورای شهر تهران در خصوص لایحه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده‌های طرح ترافیک مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبه این جلسه، در سال 1399 عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یک از محدوده‌های ترافیکی در هر روز، برابر است با حاصل‌ضرب ضریب مربوط به آن محدوده در عدد 28.000 تومان.

 

به عنوان مثال هزینه ورود به محدوده اصلی طرح ترافیک برابر است با ضرب کردن ضریب 1.5 در عدد 28.000 تومان که برابر می شود با 42.000 تومان.

 

بر این اساس قیمت پایه عوارض محدوده‌های طرح ترافیکی به شرح زیر است:
ضریب مربوط به طرح ترافیک اصلی (حلقه اول): 1.5                               

عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک اصلی (حلقه اول): 42.000 تومان

 

ضریب ورود به محدوده کنترل آلودگی هوا (زوج یا فرد سابق): 1                 

عوارض ورود به محدوده کنترل آلودگی هوا (زوج یا فرد سابق):  28.000 تومان

پربازدیدترین

ردکارپت