جدیدترین وضعیت تولید خودرو در کشور

بیم و امید صنعت در شرایط جنگ اقتصادی

اتومبیل فارسی - دوشنبه، 02 مهر 1397

مرداد ماه سال جاری برای برخی از خودروسازان خوب و برای برخی بد بوده است. تعدادی از تولیدکنندگان خودرو با افزایش تولید و تعدادی با کاهش تولید مواجه شده اند. 

براساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مجموع تولید انواع خودروهای سواری در مرداد ماه کاهش یافته است. بر این اساس مردادماه سال گذشته ۱۳۵ هزار و ۶۸۰ دستگاه خودرو تولید شده و مردادماه سال جاری این رقم تا عدد ۸۳ هزار و ۷۸۷ کاهش یافته است.
گروه بهمن موتور در این میان با یک روند صعودی همراه بوده و تولیدات خود را از ۶۵۴ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۱۳۴۹ دستگاه در سال جاری افزایش داده است. کرمان موتور نیز با یک روند افزایش تولید مواجه شده و تولیدات خود را ۸۲۲ دستگاه افزایش داده و به عدد ۴۱۵۹ رسانده است.
صنعت خودرو آذربایجان نیز با افزایش تولید همراه بوده و تولیدات خود را از هشت دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۳۲۲ دستگاه افزایش داده است.
از دیگر خودروسازانی که روند تولید محصولات آن ها صعودی بوده می توان به خودروسازان بم اشاره کرد که آمارتولید آن ها به ۳۴۲ دستگاه رسیده است.
اما دوخودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا با کاهش تولید مواجه شده اند. تولیدات ایران خودرو از ۶۷ هزار و ۶۰۴ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۰ هزار و ۴۷۰ دستگاه در مرداد ماه سال جاری رسیده است. سایپا نیز ۵۷ هزار و ۸۶۴ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته تولید کرده که امسال این رقم به عدد ۳۲ هزار و ۷۰۰ رسیده است.
مدیران خودرو نیز از دیگر تولیدکنندگانی است که مردادماه امسال کاهش تولید داشته و رقم تولیدات آن ها از ۶۰۷۴ دستگاه به ۴۳۵۷ دستگاه رسیده است.

AutomobileFarsi All 325x180

nanova 1398

پربازدیدترین