در صورت تایید در دولت 

ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا توسط پلیس

اتومبیل فارسی - شنبه، 06 بهمن 1397

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از اضافه شدن پیشنهادی به آیین‌نامه جدید معاینه فنی کشور خبر داد و گفت: «در صورت تایید آن در دولت، پلیس می‌تواند معاینه فنی خودروهای دودزایی که محرز شود حدود مجاز معاینه فنی را پاس نمی‌کنند، باطل کند.»

 پوریا محمدیان یزدی ،درباره ابطال معاینه فنی خودروهای تصادفی گفت: «با معاونت حقوقی راهور ناجا در این باره صحبت‌ کردیم و قرار شد مکانیسمی برای این موضوع تنظیم کنیم. همچنین در آیین‌نامه معاینه فنی جدید نیز همان بند ابقا شده تا به این وسیله بتوانیم معاینه فنی خودروهایی که تصادف می‌کنند و احتمال دارد خودروهای پر ریسک تلقی شوند، مجددا مورد بررسی قرار دهیم.»

وی در ادامه به موضوع دیگری که از جانب شهرداری‌ها و پلیس پیشنهاد شده و قرار است به آیین‌نامه معاینه فنی کشور اضافه شود اشاره کرد و افزود: «اگر در خیابان خودروهای دودزایی تردد کردند که بعد از بررسی مشخص شود که معاینه فنی را پاس نمی‌کنند؛ با وجود اینکه ممکن است تنها چندماه از اخذ معاینه فنی آنها گذشته باشد، نیاز است معاینه فنی آنها باطل شود.»

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در ادامه با بیان اینکه این خودروها تصادفی نیستند بلکه به سبب بهره‌برداری یا نگهداری نامناسب در بازه اعتباری معاینه فنی‌شان، حدود مجاز معاینه فنی را پاس نمی‌کنند، گفت: «به همین جهت براساس تدابیر اندیشیده شده اگر خودروی دودزایی توسط پلیس دیده و محرز شود که حدود معاینه فنی را پاس نمی‌کند، پلیس می‌تواند معاینه فنی آن خودرو را باطل کند؛ البته قرار است این موضوع را هم در آیین نامه پیشنهادی معاینه فنی کشور، اضافه کنیم تا برای تأیید نهایی به دولت برود.»

 وزارت راه‌، شهرداری، پلیس و وزارت کشور قرار است در این موضوع به جمع‌بندی برسند تا این موارد در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شود و در صورت تایید، در آیین‌نامه قرار گیرد. در حقیقت این اصلاحات در جهت افزایش تضامین معاینه فنی در کشور است.

 

منبع: ایسنا

AutomobileFarsi All 325x180

nanova 1398

پربازدیدترین