روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد

با کارت سوخت شخصی چند لیتر می‌توان بنزین زد؟

اتومبیل فارسی - یکشنبه، 03 شهریور 1398

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پیرو اطلاع ‌رسانی های قبلی از تاریخ یکم شهریور سال جاری میزان سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه ‌داران از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش پیدا کرده است.»
بدینوسیله از هموطنان عزیز می‌خواهیم جهت سهولت در سوخت‌گیری از کارت شخصی خود استفاده کنند.
لازم به یادآوری است که میزان سوخت گیری با کارت سوخت شخصی همان ۶۰ لیتر است. همچنین اگر شهروندان به هر دلیلی کارت سوخت به همراه نداشته باشند، در کلیه جایگاه‌‌ها کارت آزاد برای سوخت‌گیری موجود است.

پربازدیدترین

ردکارپت