نمایش مطالب با برچسب: گوردون وگنر

گفت و گو با گوردون وگنر، رییس طراحی گروه دایملر

بهبود مفهوم لوکس بودن

امیررضا اسماعیلی - چهارشنبه، 18 مهر 1397

ezgif 3 0141b4582690