نمایش مطالب با برچسب: پلاسکوکار

با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد

راه اندازی خط رباتیک تمام اتوماتیک رنگ در پلاسکوکار سایپا

تحریریه اتومبیل فارسی - شنبه، 07 تیر 1399

پربازدیدترین

ردکارپت