نمایش مطالب با برچسب: قطعه‌سازان

در صورت اجرا نشدن مصوبه معافیت ارزی

شکایت قطعه‌سازان از بانک مرکزی به دیوان عدالت

اتومبیل فارسی - شنبه، 24 شهریور 1397

خودروسازان پیشنهاد دادند

افزایش 17 درصدی قیمت خودرو

اتومبیل فارسی - پنج شنبه، 22 شهریور 1397

قطعه‌سازان دست به دامان مجلس شدند

آخرین امید برای حفظ هزاران فرصت شغلی

اتومبیل فارسی - پنج شنبه، 15 شهریور 1397

ezgif 3 0141b4582690