نمایش مطالب با برچسب: شهرداری تهرن

ساعت اجرای طرح ترافیک از ۸:۳۰ تا ۱۶ است

توضیحات شهرداری تهران پیرامون ساعت جدید اجرای طرح ترافیک و زوج یا فرد

تحریریه اتومبیل فارسی - شنبه، 07 تیر 1399

ثبت نام طرح ترافیک 97 آغاز شد

تحریریه اتومبیل فارسی - شنبه، 26 اسفند 1396

پربازدیدترین

ردکارپت