نمایش مطالب با برچسب: سهمیه بندی بنزین

برای کاهش مصرف بی‌رویه بنزین در کشور

احتمال بازگشت سهمیه‌بندی و بنزین چند نرخی

اتومبیل فارسی - یکشنبه، 15 مهر 1397