نمایش مطالب با برچسب: سهمیه بندی بنزین

نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند

30 لیتر بنزین سهم هر ایرانی

اتومبیل فارسی - دوشنبه، 19 آذر 1397

طرح پیشنهادی جایگزین سهمیه‌بندی کردن بنزین

بنزین 5 هزار تومانی، یارانه ۲۵۰ هزار تومانی

اتومبیل فارسی - پنج شنبه، 17 آبان 1397

برای کاهش مصرف بی‌رویه بنزین در کشور

احتمال بازگشت سهمیه‌بندی و بنزین چند نرخی

اتومبیل فارسی - یکشنبه، 15 مهر 1397

ezgif 3 0141b4582690