نمایش مطالب با برچسب: ساندرو

رنو ساندرو یک ستاره ایمنی گرفت!

ارشیا عباسی - یکشنبه، 27 خرداد 1397

پیرامون حواشی ایجاد شده، سایپا پاسخ داد:

تحویل تندر۹۰ به جای ساندرو اختیاری است

ارشیا عباسی - سه شنبه، 22 خرداد 1397

تجربه رانندگی با نسل جدید داچیا ساندرو

ساندرو با لباس جدید

سپهر عظیمی - چهارشنبه، 09 خرداد 1397